top of page

עמותת איילים

עמותת איילים הוקמה במטרה לחזק את מפעל ההתיישבות והמעורבות החברתית בנגב ובגליל. העמותה מונה 22 מתחמים המשמשים ככפרי סטודנטים, מגורי בוגרים לצעירים ומשפחות, וקומונות בני שנת שירות לפני צבא. בכפרי הסטודנטים ובמתחמי הבוגרים מושם דגש מיוחד על יצירת קרקע לעשייה חברתית ותרומה לקהילה ולהזדמנויות והתחדשות, במישור, הכלכלי, האידיאולוגי והעסקי, אלו מאפשרים מרחב יצירה לעשייה משמעותית ולחברות אמתית

עמותת בקהילה

בקהילה הינה עמותה לשינוי מציאות חברתית, הפועלת בשכונות מוחלשות בירושלים, במטרה לאפשר ניעות חברתית ושוויון הזדמנויות, ולטפח מנהיגות בחברה הישראלית.  הצלחת מרכז הלמידה הובילה את פעילות העמותה לקשת רחבה של בתי ספר ושכונות ברחבי ירושלים וחתמה בחותמת איכות את השפעתה על ילדים, משפחות וקהילות. מאז ועד היום בקהילה השפיעה על הישגיהם של למעלה מ-25,000 ילדים ובני נוער מהשכונות המוחלשות במגזר היהודי והערבי בירושלים. בקהילה קולטת בכל שנה כ-50 בוגרי י"ב, מתנדבי שנת השירות המהווים סוכני שינוי חברתי המיישמים בפועל את חזון העמותה, וזאת באמצעות הקשר הבלתי אמצעי עם הילדים, בני הנוער והקהילות בהן הם פועלים. בקהילה יוצרת תכניות לטיפוח דור העתיד של מנהיגים חברתיים בישראל, במקביל לעבודה בשכונות במגזר היהודי, היהודי-חרדי והערבי כאחד.

עמותת גלגל חוזר

עמותת 'גלגל חוזר' מיסודה של עמותת 'אורות של חסד' פועלת מזה 18 שנים בנתיבות וביישובי עוטף עזה. העמותה תומכת ומסייעת באופן יומיומי לנצרכים בכל הנדרש על כל המשתמע מכך.מעבר לכך העמותה חורטת על דגלה ערכים חינוכיים ופועלת לחינוך התנהלות כלכלית נכונה של המשפחות, העברת סדנאות לתזונה נכונה וכן להעצמת ההתנדבות בקרב הנוער בעיר תוך שילוב אוכלוסיות מיוחדות. בשל הגדרתנו את העמותה כארגון חינוכי אנו גם פועלים למתן הזדמנויות שוות בחינוך ומאפשרים סבסוד לאבחונים, שיעורים פרטיים וטיפולים ייחודיים לתלמידים בעלי צרכים מיוחדים.

bottom of page